Privacyverklaring

Domaine La Pinsonnerie, gevestigd aan La Pinsonnerie 24290 Sergeac Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.la-pinsonnerie.nl
info@la-pinsonnerie.nl
La Pinsonnerie
24290 Sergeac Frankrijk
+33 6 7328 6573
+31 6 5332 5361

Mirella Cappetti Havermans is de Functionaris Gegevensbescherming van Domaine La Pinsonnerie. Zij is te bereiken via info@la-pinsonnerie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Domaine La Pinsonnerie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Aankomstdatum
– Vertrekdatum

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Domaine La Pinsonnerie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw reservering en betaling.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Domaine La Pinsonnerie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij in nodig hebben om aan onze administratieve verplichtingen te kunnen voldoen waaronder vallen de Franse belastingdienst en het bureau voor toerisme inzake de aangifte van toeristenbelasting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Domaine La Pinsonnerie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Categorie Reden Bewaartermijn
Voor- en achternaam Verplichting belastingdienst 10 jaar
Geboortedatum Verplichting belastingdienst 10 jaar
Adresgegevens Verplichting belastingdienst 10 jaar
Telefoonnummer Voor contact doeleinden 10 jaar bij geen bezwaar
E-mailadres Voor contact doeleinden 10 jaar bij geen bezwaar
Aankomstdatum Verplichting belastingdienst 10 jaar
Vertrekdatum Verplichting belastingdienst 10 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden:
Domaine La Pinsonnerie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Domaine La Pinsonnerie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Domaine La Pinsonnerie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@la-pinsonnerie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Domaine La Pinsonnerie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Domaine La Pinsonnerie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Onze website maakt gebruik van een veilige SSL-verbinding. (een SSL-verbinding is een gecodeerde verbinding tussen de server (onze website) en de bezoeker.)
Onze computers zijn voorzien van wachtwoorden en onze data/backup opslag is voorzien van tweestapsverificatie.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@la-pinsonnerie.nl

Gites

Le Pigeonnier - 4 pers.

Les Mesanges - 6 pers.

Les Coucous - 8 pers.